Informacje o ochronie danych osobowych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową i naszą firmą. Ochrona danych osobowych i prywatności użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi zbierania i przetwarzania danych osobowych na naszych stronach internetowych.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych
Korzystanie z naszej strony internetowej nie wymaga podawania danych osobowych. W określonych przypadkach podanie nazwiska i adresu użytkownika oraz niektórych innych informacji na jego temat jest konieczne, aby możliwe było świadczenie przez nas żądanych usług. Zawsze są Państwo o tym informowani.

Przechowujemy i przetwarzamy tylko takie dane, które zostaną nam dobrowolnie udostępnione przez użytkownika i dane, które są zbierane automatycznie w chwili wejścia na nasze strony (np. adres IP, nazwy wybieranych stron, stosowana przeglądarka i system operacyjny, data i godzina korzystania z danych stron, stosowane wyszukiwarki, nazwy pobieranych plików). Udostępnione nam dane przechowujemy i uzywamy tylko w celu przetwarzania zapytań i zgłoszeń użytkowników oraz w celach komunikacji z użytkownikiem i umożliwienia użytkownikowi dostępu do strefy dla zarejestrowanych użytkowników, a także w celach, w jakich użytkownik wyraził dobrowolnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Przy przetwarzaniu danych zachowujemy najwyższą poufność. Nie udostępniamy danych podmiotom trzecim.

Ciasteczka (“Cookies”)
Przy każdej wizycie użytkownika na naszych stronach internetowych serwer automatycznie protokołuje określone zdarzenia. Serwer rejestruje wówczas standardowe dane w plikach dziennika, korzystając z tak zwanych ciasteczek. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są przesyłane przez serwer webowy do przeglądarki i przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika. Oprócz adresu protokołu internetowego nie są przechowywane żadne dane użytkownika. Informacje te służą do tego, aby przy kolejnej wizycie na danej stronie internetowej możliwe było automatyczne rozpoznawanie użytkownika, co zapewni łatwiejsze nawigowanie na stronie. Ciasteczka umożliwiają na przykład dostosowanie strony internetowej do zainteresowań użytkownika lub zapisanie hasła, aby nie trzeba było wpisywać hasła przy każdej wizycie użytkownika na stronie.

Oczywiście istnieje możliwość przeglądania naszych stron internetowych także bez korzystania z ciasteczek. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby serwer rozpoznawał jego komputer, może odmówić zapisywania ciasteczek na dysku twardym, wybierając w ustawieniach przeglądarki internetowej opcję „Nie akceptuj ciasteczek”. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w instrukcji producenta przeglądarki. Odmowa zapisywania ciasteczek na dysku twardym komputera użytkownika może jednak prowadzić do wystąpienia ograniczeń funkcjonalnych w zakresie korzystania z danej strony internetowej.

Korzystanie z Google Analytics
Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy treści internetowych oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics stosuje tak zwane „ciasteczka“, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej. Generowane przez ciasteczka informacje o korzystaniu z danej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowanej funkcji zapewnienia anonimowości adresu IP na danej stronie internetowej, adres IP przed przesłaniem na serwer w USA jest skracany (dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych krajów, które ratyfikowały Układ o Europejskim Obszarze Gospodarczym). Tylko w wyjątkowych sytuacjach na serwer Google w USA jest przesyłany pełny adres IP, który dopiero po przesłaniu zostaje skrócony. Na zlecenie administratora danej strony internetowej Google używa tych informacji w celu analizy sposobu korzystania ze strony, generowania raportów o aktywności użytkownika na danej stronie internetowej oraz świadczenia na rzecz administratora innego rodzaju usług związanych z korzystaniem z danej strony internetowej i internetu przez użytkownika. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany z innymi danymi posiadanymi przez Google.

Użytkownik może odmówić zapisywania ciasteczek poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na fakt, że w takim przypadku użytkownik pozbawia się możliwości pełnego korzystania ze wszystkich funkcji oferowanych przez stronę.

Użytkownik ma też możliwość odmowy rejestrowania wygenerowanych przez ciasteczko danych osobowych, odnoszących się do sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzania tych danych przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl). Szczegółowe informacje na ten temat opublikowane są na stronie www.google.pl.

Tak zwane kody śledzenia (Tracking Codes) Google na danej stronie internetowej korzystają z funkcji „_anonymizeIp()” w celu zapewnienia anonimowego rejestrowania adresów IP.

Bezpieczeństwo danych
Nasza strona internetowa i inne administrowane przez nas systemy są zabezpieczone przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikowaniem lub przetwarzaniem danych przez osoby nieuprawnione. Stosujemy w tym celu odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne. Dostęp do strefy przeznaczonej tylko dla zarejestrowanych użytkowników możliwy jest po wpisaniu hasła. Dane dostępowe należy traktować w sposób poufny. Po zakończeniu korzystania z danej witryny lub usługi internetowej należy wylogowywać użytkownia oraz zamykać okno przeglądarki, w szczególności wówczas, kiedy dana osoba nie jest jedynym użytkownikiem komputera.

Prawo do uzyskiwania informacji
Na mocy ustawy o ochronie danych osobowych użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

W razie potrzeby prosimy o kontakt z:

Podmiot odpowiedzialny za ochronę danych osobowych/administrator danych osobowych:
Safin Sauny Fińskie
al. Roździeńskiego 93
43-203 Katowice
Polska